22. februar 2016

Forsiden – Meddelelse

Foreningen Dansk Flyvelederforening – DATCA – er en faglig forening, der organiserer flyveledere i Danmark. Som medlemmer optages flyveledere uddannet og certificeret i henhold til ICAO Annex 1. Derudover optages […]