Bliv flyveleder

Flyveledere overvåger og dirigerer lufttrafikken i og omkring lufthavne samt i luftrummet over Danmark.
En flyveleder skal hurtigt kunne danne sig et overblik og træffe sikre beslutninger.

Om jobbet

Som flyveleder er det din opgave at overvåge og dirigere lufttrafikken.

Trafikken styres og overvåges bl.a. ved hjælp af radar og de flyveplaner, som piloter eller selskaber sender til flyvelederne. Kommunikationen foregår næsten udelukkende på engelsk.

Flyvelederne skal hurtigt kunne danne sig et overblik over trafiksituationen i luften og i løbet af kort tid træffe beslutninger om en sikker og hurtig afvikling af trafikken.

Oplysningerne, som flyvelederne har til deres rådighed, får de fra flyveplaner, fra radarskærme, hvor de kan følge flyenes position, fart og højde, fra interne tv'er, gennem radiokommunikation med piloterne, via telefon fra andre flyveledere samt via data fra computere.

Arbejdet udføres på skiftende vagter alle ugens dage og året rundt.

Flyvekontroltjenesten er opdelt i tårnkontroltjenesten, indflyvningskontroltjenesten og områdekontroltjenesten. Hver afdeling dirigerer forskellige faser af flyvningen.

I tårnkontrollen - TOWER - dirigerer flyvelederne trafikken på flyvepladsens baner og veje samt al lufttrafik i nærheden af lufthavnen (kontrolzonen). Fra tårnkontrollen giver man flyene tilladelse til at starte og lande, når banen er fri, og forsyner piloterne med oplysninger om aktuelle vejrforhold og trafik i nærheden.

I indflyvningskontrollen - APPROACH - har flyvelederne ansvaret for, at ankommende og afgående fly dirigeres til og fra lufthavnens indflyvningsområde (terminalområdet).

I områdekontrollen - AREA - har flyvelederne ansvaret for adskillelsen mellem fly i luftrummet uden for og oven over lufthavnens terminalområde. Når flyene forlader dansk luftrum, bliver de dirigeret af områdekontrollen i tilstødende lande.

Links

Naviair
Naviair's flyveleder.com
Entry Point North
Transportministeriet
Trafikforbundet
UddannelsesGuiden.dk

Yderligere information

Optagelse og uddannelse til civil flyveleder i Danmark foregår gennem Naviair.
Grunduddannelsen til civil dansk flyveleder foregår på den fællesnordiske skole Entry Point North i Malmø.